پروژه جناب فضلی - مرزداران
پروژه مهندس حسینی - نوشهر
پروژه گالری جواهر پایدار - نیاوران
پروژه City Tech - فرمانیه
پروژه Xira Group - شیخ بهایی
پروژه Europ Car - فرودگاه مهرآباد
پروژه جناب خطائیان - سعادت آباد
پروژه گالری جواهر پایدار - نیاوران
پروژه جناب حقی - کردان
مهندس ربانی - سعادت آباد
پروژه مهندس فدوی - ستارخان
پروژه مهندس حسینی - نوشهر